Teknikpapirer for Traktor

Traktorkørekort:

Med et traktor kørekort må du fører traktor og motorredskaber f.eks. skårlægger, mejetærsker, gummiged mv.

Spirituskørsel:

En øl. Ulykke (dømt, hvis man mener at det var årsagen)

Promillekørsel:

Det er promillekørsel i det øjeblik du kører eller forsøger kørsel når du på grund af spiritus har en promille mellem 0,51 og 1,20

Straf promillekørsel:

0,51 – 0,80 normalt bøde ca. 4000 kr.
0,81 – 1,20 betinget frakendelse + indtægtsafhængig bøde (månedsløn)

Spirituskørsel:

Du kan dømmes for spirituskørsel hvis du ikke har ført køretøjet på en sikker og betrykkende måde og har indtaget alkohol eller hvis din promille overskrider 1,20

Straf spirituskørsel:

Ubetinget frakendelse af førerretten i 6 måneder til 10 år
Indtægtsafhængig bøde 1000 – 40000 kr. (månedsløn)
Hæfte/fængsel afhængig af forhold

Piller/stoffer:

Rød trekant på medicin = ikke køre traktor

Kontrol før kørsel:

Styrtøjet, dæk, bremser, lygter, reflekser, signalhorn, ruder, visker og vasker, spejle og evt. påhæng

Styrtøj:

Der findes 3 slags styrtøj:
1. Tandstangsstyrtøj (ingen ratslør) sidder på biler
2. Snekkestyrtøj ( op til 5 cm. ratslør)
3. Fuldt hydraulisk styrtøj ( op til 5 cm ratslør)

Ratslør:

Det stykke vej rattet kan drejes, uden at hjulene følger med

Måling af ratslør:
1. Hjulene stilles i ligeud stilling
2. Drej rattet til venstre til hjulet lige præcist følger med.
3. Sæt din finger ud for et fast punkt (evt. blinklys kontakt)
4. Drej rattet til højre, til hjulet lige præcist følger med
5. Mål afstanden mellem de to punkter = ratslør

Styrtøjet skal kunne drejes let, sikkert og hurtigt.
Let = ingen hårde punkter
Sikkert = alle forbindelser er sikret mod adskillelse med split/lås
Hurtigt = Intet, eller så lidt ratslør som muligt.

Servostyring er et hjælpemiddel, som findes på de fleste traktorer, det gør at man ikke skal bruge så mange kræfter for at dreje rattet. Er der servostyring, eller fuldt hydraulisk styretøj på traktoren, skal motoren være startet når der måles ratslør.

Der må ikke komme mislyde fra styretøjet når det betjenes, og det skal være lige let at dreje fra yderstilling til yderstilling

Dæk:

Dæk må ikke være rådne eller revnede, det må ikke være slidt så meget at gummiet er slidt væk.
På en indregistreret traktor skal der mindst være 1,6 mm mønster

Bremser:

Traktoren skal være forsynet med en driftbremse (fodbremse)
Fodbremsen skal kunne standse traktoren under alle hastigheder og belæsninger på max. 11,5 meter ved 30 km/t.
Fodbremsen er normalt hydraulisk (med olietryk), pedalen skal være rillet og have en frigang på ca 1 cm. Den må højest kunne trædes 2/3 ned, og skal så være hård og fast.

Hydrauliskebremser må ikke skulle pumpes for at opnå kravet om Max at må gå 2/3 ned.

En traktor har 2 bremsepedaler, en til hvert hjul, disse pedaler skal altid være koblet sammen under kørsel på vej.

Håndbremse:

Håndbremsen skal være mekanisk (stålwire, stænger), den må ikke kunne trækkes i sidste hak, normalt 3 til 5 klik. Den er forsynet med en lås så den kan låses i spændt stand.
Håndbremsen kan holde traktoren på en 12 % hældning med fuldt læs. På instrumentbrættet er der en rød kontrollampe for spændt håndbremse.
Håndbremsen kan virke som nødbremse, hvis fodbremsen svigter.

Lyset:

Foran:
Positionslys, nærlys, evt. fjernlys.

Bagpå:
Baglys, stoplys, reflekser, og hvis traktoren er indregistreret, skal der være nummerpladelys.

Lys på vognen:
Det samme som bagpå traktoren, dog skal de små røde reflekser være trekantede.

Positionslys:
Skal kunne ses i en afstand af mindst 300 meter. Farven er hvid.

Nærlys:
Skal oplyse vejen mindst 30 meter frem, skal have et fald på 1 % (1 cm. pr. meter ) for ikke at blænde andre.
Nærlyset er asymetrisk, hvilket vil sige, at det lyser længere frem i højre side. (for at fange cykler og fodgængere) .
Kontrol af fald på nærlys: stil dig foran lygten, og find skellet mellem lys og mørke, gå ti skridt ud, og skellet skal være faldt ca. 10 cm.

Fjernlys:
Skal oplyse vejen mindst 100 meter frem, må gerne kunne blænde,men må ikke bruges til at blænde med. Fjernlyset skal have en blå kontrollampe på instrumentbrættet.

Baglys:
Rødt, og kan ses i en afstand af 300 meter.

Stoplys:
Rødt, skal lyse væsentlig stærkere end baglyset, så der ikke er tvivl om hvilket lys der er tændt.

Nummerpladelys:
Skal være hvidt, og oplyse nummerpladen, så den kan aflæses på 20 meters afstand. Det skal være afskærmet, så det ikke blænder bagud

Reflekser:
Foran: hvide reflekser
Bagpå: røde reflekser, som ikke må være trekantede, da små trekantede reflekser kun sidder på påhængskøretøjer.
Bagpå skal der desuden sidde den store orange trekant som viser at det er et langsomtkørende køretøj.
På siden: Gule reflekser hvis køretøjet er mere end 6 meter langt

Blinklys:
Der skal være mindst 2 men normalt 4, skal kunne ses fra alle vinkler, når man er ude på siden af køretøjet.
Farven er gul, de skal blinke mellem 60 og 120 gange i minuttet, normalt 90, der skal være lige langt mellem lys og mørke, lyset skal være så kraftigt at det kan ses i kraftig sollys.
Inde i traktoren er der grøn kontrollampe og lyd, der indikerer at man blinker.
Skifter blinkehastigheden fra det normale til det dobbelte, er der sprunget en pære.

Spejle:

Der skal være et førerspejl, og to sidespejle, så man sikrer sig fuldt udsyn bagud.

Horn:

Skal være en klart lydende tone, må gerne være flertonet, men alle toner skal lyde på samme tid.

Visker og vasker:

Front ruden skal være forsynet med visker og vasker, så man til enhver tid kan skabe frit udsyn. Viskeren skal kunne gøre ruden ren med et slag.

Ruder:

Ruderne må ikke være ridsede eller have revner.