KØREKORT B - NYERHVERVELSE

"Man skal lære at kravle, før man kan gå"

Derfor starter du på manøvrebanen, hvor du kører på en lukket bane, og lærer bilens funktioner at kende, før du bliver sluppet ud i trafikken.
Normalt er der 3 elever på banen i hver sin bil.

Efter manøvrebanen og lidt mere teori, starter dine kørelektioner på vej. Disse er samordnet med den teoriundervisning du modtager. Så når du har lært om motorvej i teorilokalet, skal vi ud og prøve, at køre på motorvej i skolevognen.

P.S. HUSK, AT NU SKAL DU HAVE FÆRDSELSORIENTERET KURSUS – DETTE KLARER VI HER PÅ KØRESKOLEN.

Undervisningen skal som minimum indeholde 52 lektioner á 45 minutter fordelt på: 28 teorilektioner med 3 evaluerende prøver 4 lektioner på lukket øvelsesplads 16 lektioner i manøvre på vej 4 lektioner på køreteknisk anlæg HUSK… ..at medbringe din lektionsplan til teori, kørelektioner, manøvrebane og på køreteknisk anlæg og køreprøve. Lektionsplanen skal underskrives af både elev og lærer, hver gang du har modtaget undervisning.

INDEN DU KAN BLIVE TILMELDT TEORI- SAMT KØREPRØVE, SKAL DU AFLEVERE FØLGENDE:

  • Lægeattest (medbring pasfoto 35x45mm til lægen)
  • Ansøgning om kørekort (den får du her på køreskolen)
  • Samtykkeerklæring hvis du er under 18 år (finder du på www.fstyr.dk)
  • Kopi af opholds- og arbejdstilladelse hvis du ikke er dansk statsborger
  • Prøvegebyr til politiet

Vi underviser i teori efter de sidste nye undervisningsprincipper, hvor der er tid til hver enkelt elev. Vi overholder naturligvis undervisningsplanen, som du får udleveret første gang, du møder op til teori. Men – det er naturligvis vigtigt, at du møder op til teori hver gang. Teorien er ubegrænset, og vi finder i fællesskab ud af, hvornår du er klar til at gå til teoriprøve, hvor du skal huske at medbringe dit pas.